Oferta dla firm

Strzelanie pakietowe

Cena: 3200 zł

Liczba uczestników: do 20

Dużo strzelania z wielu rodzajów broni – najbardziej rekreacyjna formuła imprezy.

Grupa otrzymuje 100 pakietów strzałów, dzielonych dowolnie między uczestników.

W pakiecie, do wyboru:

  • 20 strzałów z broni kalibru .22

  • 10 strzałów z pistoletów 9 mm

  • 6 strzałów z pistoletów innych kalibrów, strzelb i rewolwerów

  • 5 strzałów z karabinków szturmowych

  • 3 strzały z karabinów

Strzelanie czarnoprochowe

Cena: 2200 zł

Liczba uczestników: do 12

Strzelanie z ładowanych odprzodowo replik broni historycznej. Uczestnicy zaznają trudu i brudu dawnych pól bitew, ucząc się obsługi rewolwerów znanych z westernów.

Zawody

Cena: 2000 zł

Liczba uczestników: do 60

Strzelanie typowo sportowe. Każdy uczestnik oddaje z kbks 2 serie próbne i 1 serię ocenianą. Na koniec sporządzamy ranking. Każdy dostaje dyplom ze swoim wynikiem.

Imprezy organizujemy na różnych strzelnicach w Poznaniu i okolicy. Wystawiamy faktury. Ceny brutto (zwolnienie podmiotowe). W każdym wariancie zapewniamy nadzór i instruktaż doświadczonych prowadzących oraz wszelki niezbędny sprzęt (broń, amunicja, tarcze, ochrona słuchu)

Kontakt:

ensis@protonmail.com

Ensis Karol Nowacki – os. Rzeczypospolitej 1 61-397 Poznań – NIP 7811763089