Oferta strzeleckich imprez integracyjnych

Strzelanie pakietowe
Cena: 3200 zł
Liczba uczestników: do 20
Dużo strzelania z wielu rodzajów broni – najbardziej rekreacyjna formuła imprezy.
Grupa otrzymuje 100 pakietów strzałów, dzielonych dowolnie między uczestników.
W pakiecie, do wyboru:
20 strzałów z broni kalibru .22
10 strzałów z pistoletów 9 mm
6 strzałów z pistoletów innych kalibrów, strzelb i rewolwerów
5 strzałów z karabinków szturmowych
3 strzały z karabinów

Strzelanie czarnoprochowe
Cena: 2200 zł
Liczba uczestników: do 12
Strzelanie z ładowanych odprzodowo replik broni historycznej. Uczestnicy zaznają trudu i brudu dawnych pól bitew, ucząc się obsługi rewolwerów znanych z westernów.

Zawody
Cena: 2000 zł
Liczba uczestników: do 60
Strzelanie typowo sportowe. Każdy uczestnik oddaje z kbks 2 serie próbne i 1 serię ocenianą. Na koniec sporządzamy ranking. Każdy dostaje dyplom ze swoim wynikiem.

Imprezy organizujemy na różnych strzelnicach w Poznaniu i okolicy. Wystawiamy faktury. Ceny brutto (zwolnienie podmiotowe). W każdym wariancie zapewniamy nadzór i instruktaż doświadczonych prowadzących oraz wszelki niezbędny sprzęt (broń, amunicja, tarcze, ochrona słuchu)

Kontakt:
ensis@protonmail.com